Springers

Dit is de eerste van twee niveaugroepen voor kinderen vanaf het derde leerjaar. De basisvaardigheden die in de “gympies” werden aangeleerd, worden in deze groep verder verfijnd en uitgebreid met moeilijkere delen.