Salto’s

Dit is de tweede niveaugroep voor kinderen vanaf het derde leerjaar.

De meisjes uit de groep “Springers” die een voldoende niveau hebben behaald, gaan over naar deze groep.