Tumbling

Deze groep is een aanvulling op het gewone programma.

Gymnasten van de Salto’s, de K-groep en de X-groep kunnen zich hier speciaal toeleggen op oefeningen op de lange mat.

De gymnasten in deze groep turnen in een verplicht clubmaillot.