Verzekering

De leden van de club zijn verzekerd voor ongevallen via de aansluiting bij de Gymnastiek Federatie Vlaanderen. Deze verzekering geldt voor ongevallen onderweg van en naar de training en ongevallen tijdens de training.

De verzekering dekt ook de burgerlijke aansprakelijkheid voor alle vrijwillige medewerkers tijdens die meewerken aan één van onze activiteiten.

Wie doet wat bij een ongeval

Als het ongeval zich voordoet tijdens de training, zal de verantwoordelijke trainer een verzekeringsformulier meegeven. Mocht de trainer dit vergeten, vraag er dan zeker naar. Als een ongeval gebeurt op de weg van of naar de training, dan kunt u best één van de bestuursleden verwittigen. Die zal u dan een formulier bezorgen.

Het aangifte formulier omvat verschillende delen. Eén deel moet worden ingevuld en ondertekend door een verantwoordelijke van de club (een trainer of bestuurslid) om te bevestigen dat het om een ongeval tijdens een clubactiviteit gaat. Een ander gedeelte moet worden ingevuld en ondertekend door de behandelende arts.

Verhoogde waarborg

De verzekering via de Gymnastiek Federatie Vlaanderen biedt de individuele leden de mogelijkheid om tegen vergoeding een aanvullende verzekering met verhoogde waarborg af te sluiten. Het gaat specifiek om de financiële waarborgen in geval van overlijden of permanente invaliditeit.
Meer informatie over de verzekering vindt u terug op de website van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen.

TRUFFELVERKOOP