Indeling groepen

Hier vindt U de indeling van de groepen in onze turnclub:

MAXI en MINI PLUISJES: 1ste tem 3de kleuterklas

Dit is de groep van onze allerkleinsten vanaf 3 jaar. Deze groep wordt gesplitst in maxi- en minipluisjes. Kinderen uit het 1ste en 2de kleuter kunnen terecht bij de mini pluisjes.          Kinderen uit het 3de kleuter hebben al een hoger niveau en dit zijn de maxi pluisjes.

Verschillende trainers en enkele ervaren leden maken onze jongsten wegwijs in de wereld van beweging. Het doel van deze groep is niet zozeer het aanleren van turnoefeningen, wel het verbeteren van het lichaamsbesef en de motoriek van de kinderen.                                       Door de vaardigheden die de kinderen in deze groep opdoen, hebben ze later een voorsprong, niet alleen voor gymnastiek, maar voor sport in het algemeen.

GYMPIES: 1ste en 2de leerjaar

Deze groep is bedoeld voor meisjes en jongens van het eerste en tweede leerjaar. Anders dan bij de Pluisjes ligt de nadruk hier wel op het turnen. Vertrekkend van eenvoudige oefeningen zoals koprol en kopstand, wordt een basis gelegd voor het aanleren van moeilijkere oefeningen.

SPRINGERS: vanaf 3de leerjaar

Dit is de eerste van twee niveaugroepen voor kinderen vanaf het derde leerjaar.                          De basisvaardigheden die in de “gympies” werden aangeleerd, worden in deze groep verder verfijnd en uitgebreid met moeilijkere delen.

SALTO’S: vanaf 3de leerjaar

Dit is de tweede niveaugroep voor kinderen vanaf het derde leerjaar. De meisjes uit de groep “Springers” die een voldoende niveau hebben behaald, gaan over naar deze groep.

X-GROEP: vanaf 2de middelbaar

Deze groep is bedoeld voor jongeren (zowel jongens als meisjes) vanaf 2de middelbaar. In deze groep krijgt iedereen de kans om op zijn eigen niveau te werken aan de diverse toestellen.

KEURGROEP: na selectie

Dit is een eerder selecte groep van meisjes en jongens die worden gevraagd door de club. Deze groep traint meer uren dan standaard, neemt deel aan minimum 2 recre@tornooien per seizoen en wordt wel eens gevraagd voor demonstraties.                                                                    Voor deze groep turnen alle gymnasten in een verplicht clubmaillot.

TUMBLING: vanaf lid bij salto’s

Deze groep is een aanvulling op het gewone programma. Gymnasten van de Salto’s, de K-groep en de X-groep kunnen zich hier speciaal toeleggen op oefeningen op de lange mat. De gymnasten in deze groep turnen in een verplicht clubmaillot.

CONDITIEGYM: vanaf 18 jaar

Conditiegym is een aanbod voor volwassenen die op een verantwoorde manier aan hun conditie willen werken.